Област Благоевград се намира в югозападната част на България. С площ от 6449,5 км2 тя е трета по големина в България и има население 339 790 души. На север областта граничи с област Кюстендил и с област Софийска, на изток - с област Пазарджик и с област Смолян, на юг с Република Гърция и на запад с Република Македония.
В Област Благоевград са съсредоточени множество природни дадености, тук се намират планините Пирин, Рила, Родопи, Влахина, Малешевска, Огражден, Беласица, Славянка и Стъргач. Планините и многобройните горски масиви, липсата на промишлени замърсители, както и топлите минерални извори и богатото културно-историческо наследство обуславят тази област като една от най-подходящите за развитието на различни видове туризъм.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Благоевград     Коментари (0)