Област Добрич се намира в североизточния край на България. Граничи с областите: Варна, Шумен и Силистра, на североизток е сухопътната ни граница с Румъния, а на изток областта има излаз на Черно море.
Област Добрич заема по-голямата част от Южна Добруджа,която попада в най-източната част на Дунавската хълмиста равнина. Поради благоприятните физико-географски фактори- равнинен релеф и много добра почвена структура в областта преобладават земеделските територии- 80,3% при средно за страната 58%.

Регионът е един от крупните производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия тук са изключително благоприятни за развитие на растениевъдството- за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури. Делът на обработваемата земя в земеделските територии е най-висок спрямо останалите области в страната- 98,8% при средно 90,9% за страната.

Добричка област включва осем общини- Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр.Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла- с 215 населени места, от които 6 града.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Добрич     Коментари (0)