Област Кърджали е разположена в Източните Родопи и заема голяма част от долината по горното и средното течение на река Арда. Областта граничи на запад със Смолянска област, на север с Хасковска и Пловдивска области, а на юг и югоизток - с Република Гърция.

Област Кърджали заема 3 320 кв. км площ, което представлява 2.9 % от територията на Република България.
Релефът е главно планински и полупланински. Средната надморска височина е 329 метра. Климатът е преходно-средиземноморски, мек и влажен, с много слънчеви дни в годината. По долината на река Арда и нейните притоци Върбица, Боровица и Крумовица са най-плодородните почви на областта.

Центърът на административната област е град Кърджали. В административно-териториалните граници на областта са включени седем общини - Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. Броят на населените места в тях е 470.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Кърджали     Коментари (0)