Област Пловдив е разположена в централната част на Южна България.

На север областта граничи с област Ловеч, на изток — със Старозагорска област; на югоизток граничи с областите Хасково и Кърджали, а на юг — със Смолянска област. Западната ѝ граница е с област Пазарджик, а северозападната — с област София.

По територия е на четвърто място сред 28-те области на България. Разделена е на 18 общини, най-голяма от които е Пловдив, с население 340 000 жители, а най-малката е община Лъки с около 4 100.

Областта има удобно транспортно географско разположение, разполага с висок природен, икономически и човешки потенциал, благоприятен биоклиматичен ресурс, защитени територии, високопродуктивни обработваеми земи, термоминерални води, изключително богато културно наследство.

През областта преминават основните пътища свързващи източна със западна България, магистралите Тракия и Марица, както и пътя за Родопите и турската граница. През гр. Пловдив преминават и активен ж.п. и автобусен транспорт.

Отличителна черта на Пловдивската областна икономика е разнообразието на производства. Основните сектори характеризиращи структурата на икономиката в областта са: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; металургия и производство на метални изделия; производство на текстил и облекла; производство на хартия и картони; производство на химически вещества, продукти и влакна; производство на машини и оборудване; производство на изделия от пластмаси.

В Пловдивска област са съхранени много исторически и културни забележителности, които традиционно привличат туристи от цял свят.

В областния център, освен основните и средни училища, функционират 6 висши учебни заведения - Пловдивски университет, Аграрен университет, Университет по хранителни технологии, Академия за музикално и танцово изкуство, Медицински университет, Технически университет - филиал Пловдив.

по материали от Уикипедия

    Коментари (0)