Област Разгрaд е разположена в североизточната част на Дунавската равнина. Граничи с област Русе, Силистра, Шумен и Търговище.

В границите на Разградска област влизат 7 общини - Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян и 104 населени места, от които 6 града и 98 села. По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.

Районът е беден на водни ресурси. Единствената по-значима в хидрографско и стопанско отношение е река Бели Лом, която разделя областта на две части - северна и южна.

През територията на областта преминават международният път Е 70 Русе - Варна и II - класните републикански пътища Тутракан - Кубрат - Разград - Търговище и Русе - Кубрат - Исперих - Дулово.

На територията на областта минава една от първите създадени в България железопътни линии по направление Русе - Варна и осигурява връзката на областта с тези райони, както и с област Силистра чрез ж.п.гара Самуил и с Южна България чрез ж.п гара Каспичан, Шуменска област.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Разград     Коментари (0)