Област Сливен е разположена в Югоизточна България, на юг от Стара планина. Тя граничи със следните области: на север Шумен, Търговище и Велико Търново, на юг и запад със Стара Загора, на изток с Бургас и на югоизток с Ямбол.

Територията на областта се характеризира с разнообразен релеф. Това определя наличието на два района в релефно отношение: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен.
Сливенска област обхваща територии, които спадат към областите с умереноконтинентален и преходноконтинентален климат, дължащ се на средиземноморското влияние. Характеризира се с кратка зима и прохладно лято.

На територията на Сливенска област са развити два вида транспорт - автомобилен и железопътен. Пътната инфраструктура на областта осигурява добра транспортна достъпност на населените места и тяхната свързаност с общинските и областния център. Област Сливен разполага с изградена и добре развита железопътна инфраструктура. Всички общински центрове, с изключение на гр. Котел, са свързани с железопътната мрежа на страната.

Характерни за Сливенска област са разнообразната отраслова и подотраслова структура, доброто разположение на промишлените мощности, напълно изградената инфраструктура в промишлените зони.

Сливенска област разполага с чудесни възможности за туризъм, предопределени от нейното географско положение, наличието на природни дадености и богато историческо наследство.

Административно областта е разделена на 4 общини:Община Сливен, Община Котел, Община Нова Загора и Община Твърдица.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Сливен     Коментари (0)