Област Смолян се намира в Южна България. Граничи с областите:Кърджали, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В южната си част граничи с Гърция.

Областта обхваща следните общини: Баните, Борино, Доспат, Девин, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе. Община Смолян е административния център на областта.

Родопският релеф на област Смолян е съчетание от високи била, разделени от дълбоки речни долини.
Почти цялата област попада в преходноконтиненталната климатична област, но климатът е значително разнообразен и от влиянието на релефа.
Като цяло климатът е планински, с подчертано беломорско влияние. Зимата е мека и снежна, липсват остри и продължителни застудявания благодарение на оградните ридове от запад и север. Лятото е прохладно и влажно, а есента - продължителна и топла.

В областта е развита леката промишленост, представлявана от текстилни, шивашки и млекопреработващи предприятия, предприятия за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Картофопроизводството е основен продукт на растениевъдството в района на община Смолян.

Приоритетен отрасъл е развитието на туризма. Областта предлага отлични условия за това. Родопите са идеалната планина за почивка. Многобройни са възможностите за активен отдих и туризъм. Любителите на природата, могат да избират между туристически пътеки в зоната за пешеходен и пещерен туризъм в горното поречие на р. Арда, района на Смолянските езера, на селата Широка Лъка, Гела и Стойките, както и местността Хайдушки поляни.по материали от Уикипедия

Областна администрация Смолян     Коментари (0)