Област Хасково е разположена в Южна България. граничи с областите; Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Кърджали.

Административно територията на областта е разделена на 11 общини: Община Димитровград, Община Ивайловград, Община Любимец, Община Маджарово, Община Минерални бани, Община Свиленград, Община Симеоновград, Община Стамболово, Община Тополовград, Община Харманли и Община Хасково.
Географското й местоположение на границата с Гърция и Турция, е изключително благоприятно и представлява важен фактор за развитието на региона.

Туризмът е отрасъл със засилващо се значение, регионът разполага с голям потенциал за развитие на туризма, но сравнително малка част от този потенциал е използван.

В сферата на промишлеността област Хасково има потенциал за развитие както на традиционните за региона текстилна, шивашка, хранително-вкусова промишленост и машиностроене за леката промишленост, така и на нововъзникващите високотехнологични производства. Промишлеността се характеризира с добре развита отраслова структура, утвърдени пазарни традициии, квалифицирана работна ръка и сравнително добре развит сектор на малките и средни предприятия.

Селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково и създава заетост на голяма част от населението. В областта съществуват изключително благоприятни почвено - климатични условия за развитие на растениевъдството. Умерено средиземноморският климат, по долината на река Марица, е важен фактор за отглеждането на голямо разнообразие от селскостопански култури. Животновъдството в областта е концентрирано в частния сектор и се характеризира с висок относителен дял на дребните стопанства.

по материали от Уикипедия

Областна администрация Хасково     Коментари (0)