Пощенски код: 2933
Телефонен код: 07528

Хаджидимово е град в Югозападна България. Той се намира в Област Благоевград и е в близост до град Гоце Делчев. Градът е административен център на Община Хаджидимово.

Град Хаджидимово е разположен в крайните южни предели на Република България, до границата с Гърция. В южна посока землището на града е предимно хълмисто, съставено от далечни предпланини на масивите Славянка, Шилка и Боздак, но преобладаващата част от територията му е равнинна. Долината на р. Места с тополовите растителни пояси от двете и страни, плодородните и равни ниви и градини, младите борови гори и в по-далечен фон сините силуети на Пирин, придават на Хаджидимово особено очарование. Лятото тук е горещо, зимата е по-често суха и относително студена за тази географска ширина.

В античността от тук по течението на р. Места / Нестос / преминава един от важните пътища до централната за Балканския полуостров артерия Виа Егнатия. Земята на този район е съхранила следите от материалната култура на траки, римляни , славяни , прабългари и турци.Още през 1911 г. в местността " Котубаре " е открита каменна гробница с бронзови, сребърни и глинени съдове, сребърни и златни накити. Историческият манастир "Свети Георги Победоносец" се намира на хълм над Хаджидимово. Построен е 1865 г. Обявен е за паметник на културата. В близост до града си намира и параклиса "Св. Димитър". Градът получава името си след обединяването на 2 села - Горна Сингартия и Долна Сингартия. Известно време селото се казва Жостово - по името на генерал Константин Жостов, роден в село Гайтаниново, община Хаджидимово. Днес градът носи името на българския революционер и социалистически деец Димо Хаджидимов. Обявен е за град на 23 април 1996 г.с Решение на Министерски съвет.по материали от Уикипедия

    Коментари (0)