Пощенски код: 5140
Телефонен код: 0619

Лясковец е град в Северна България, Великотърновска област, в близост до град Горна Оряховица. Селището е административен център на Община Лясковец.

Град Лясковец е разположен в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът "Св. св. Петър и Павел", на 10 км североизточно от гр. Велико Търново, на 2 км югоизточно от гр. Горна Оряховица и на 5 км южно от р. Янтра.

Името на града произлиза от дървото леска или лешник (Corylus avellana), което е било характерно за района в миналото, но сега се срещат само отделни единици. Първоначалното звучене на името е Лясковица и по-късно преминава в Лясковец.

На територията на община Лясковец се намират няколко структуро-определящи промишлени предприятия, в които са концентрирани значителни производствени мощности и които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са отрасли на промишлеността като машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост.

Лясковският край е прочут с традициите и умението на населението в зеленчукопроизводството. Традициите на жителите на общината в този сектор са от векове, а опитът им се е разпространявал и в другите страни - Чехия, Унгария, Сърбия, Румъния и Русия. В момента зеленчукопроизводството е изцяло в личния сектор, където се наблюдава увеличаване на площите с домати, пипер и картофи.

От трайните насаждения се отглеждат праскови, череши и десертни лозя.

Животновъдството, като подотрасъл е изцяло съсредоточено в частния сектор. Отглеждат се говеда, свине, овце и кози. Застъпено е пчеларството.

по материали от Уикипедия

снимка 
Ljaskovec3.jpg
снимка 
Ljaskovec1.jpg
снимка 
Ljaskovec2.jpg
снимка 
Ljaskovec4.jpg

    Коментари (0)