Пощенски код: 5180
Телефонен код: 06141

Полски Тръмбѐш е град в Северна България. Той се намира в Област Велико Търново и е в близост до град Велико Търново. Градът е административен център на Община Полски Тръмбеш.

Точната дата на основанието на селището Полски Тръмбеш не е известна, но към 1865 г. то имало 40-50 български и турски къщи. Дълги години селището било малко по размери с незначително по брой население. Прекарването през 1917 г. на ж. п. линия Русе — Горна Оряховица е дало тласък за по-бързо икономическо развитие на района. След Първата световна война възникват редица предприятия, главно с преработвателен характер на селскостопански стоки, които носят бърза и лесна печалба.

От 1929 г. селото е електрифицирано и в него вече работят мелница, керамична фабрика, маслобойна фабрика, консервна фабрика и ремонтна работилница. Полски Тръмбеш се развива и като център за изкупуване и преработка на селскостопански произведения от богатия район.

Предприемчивият дух на местното население и наличието на удобни железопътни и шосейни връзки със селищата на съседните общини спомагат за бързото развитие на хранително-вкусова и машиностроителна промишленост, които от своя страна са предпоставка за нарастване на населението и обявяването на Полски Тръмбеш за град през 1964 г.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Полски Тръмбеш     Коментари (0)