Пощенски код: 9500
Телефонен код: 05731

Генерал Тошево е град в Североизточна България. Той се намира в Област Добрич и е в близост до границата с Румъния. Градът е административен център на Община Генерал Тошево. До 1942 година името на селището е Касъмкьой или Касъм. Кръстено е на генерал Стефан Тошев. Град е от 1960 година.

Генерал Тошево е център на общината, разположен на 25 км. северо-източно от гр.Добрич.
Селищата на общината са отдалечени на 40-70 км. от Черно море.

Общината притежава добри горски масиви. Общо горските територии са 64 101 дка. Традиционен отрасъл е земеделието. Общо обработваема земя - 784 687 дка. Основните култури, които са застъпени в общината, са зърнено-житните.

Като типично земеделски край притежава добре развито селско стопанство и в по-малка степен промишленост. През последните години развитие получи хранително-вкусовата промишленост, свързана с преработка на селскостопанска продукция. Изградиха се малки и средни предприятия за производство на месни консерви, сирене, олио, колбаси и други. В по-слаба степен са представени машиностроенето, дървообработването и керамичната.по материали от Уикипедия

снимка 
general-toshevo1.jpg
снимка 
general-toshevo4.jpg
снимка 
general-toshevo3.jpg
снимка 
general-toshevo2.jpg

Официален сайт на община Генерал Тошево     Коментари (0)