Летница

Област  Ловеч

Пощенски код: 5570
Телефонен код: 06941

Летница е град в Северна България. Той се намира в Ловешка област и е в близост до град Левски. Градът е административен център на община Летница.

Град Летница е средновековно българско селище, което датира вероятно от IV в. пр.н.е. Доказателство за това е откритото през 1963 год. сребърно тракийско съкровище.

Етимологията на името на града — Летовище — Летница, показва, че от най-древни времена скотовъдците са идвали в местността, за да „летуват“ със стадата си. Според най-разпространената легенда на селището е създадено от сливането на три малки селища: Върбица, Златица и Брегалница. Жителите на трите селища изкарвали добитъка си лятно време на „летовището“ на мястото, където днес се намира градът.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Летница     Коментари (0)