Кнежа

Област  Плевен

Пощенски код: 5835
Телефонен код: 09132

Кнежа е град в Северна България. Той се намира в Област Плевен и е в близост до град Бяла Слатина. Градът е трети по големина в областта след Плевен и Червен бряг и е административен център на Община Кнежа.

Районът на гр. Кнежа в климатично отношение се отличава от този на другите селища. Той представлява един малък климатичен остров в Дунавската равнина – остри и студени зими със силни ветрове, ветровита пролет и лято с големи горещини. Ветровете са главно североизточни и северозападни. Тук са най-ярко изразени температурните инверсии поради котловинния характер на района.

Благоприятните климатични и почвени условия още от древни времена са привличали човека към земите на Дунавската равнина. В жестока и неспирна борба за съществуване, той е минавал в люти схватки по тези места и когато ги е сварвал обезлюдени, се е застоявал по тях, а когато ги е намирал заселени от други, с насилствени или мирни средства се е стремял да остане тук.

Долината, в която са разположени селата Койнаре, Бреница и град Кнежа е била населена още през каменномедната епоха – пето хилядолетие пр.н.е.

В района на Кнежа засега са извеастни две селища от времето на първата българска държава (VII – X век).

Откритите в Кнежа и проучени до сега археологически материали са богат извор на сведения за живота на хората в днешното землище на Кнежа през последните няколко хилядолетия.

В турски документ от 1548 год. вместо Кнежа се явява и името Исмаил бунар. Във всички открити до сега и с по-сетнешна дата османски документи за историята на Кнежа се появява все същото наименование – Исмаил бyнар. Явно е, че властния Исмаил наредил и селището, както в официалните документи, така и в практическата реч, да се нарича на неговото име. И това се изпълнявало, но само по линия на официалната турска администрация и документация, защото в обикновената реч и в народната памет родолюбивото население е наричало селото си Кнежа или Кнежица, което име е устояло и просъществувало през вековете, въпреки тежката съдба на самото население.
по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Кнежа     Коментари (0)