Койнаре

Област  Плевен

Пощенски код: 5986
Телефонен код: 06573

Койнаре е град в Северна България. Той се намира в Област Плевен и е в близост до град Червен бряг. Един от 14-те града в Плевенска област, с население между 5 и 10 хиляди души. Втори по големина в Община Червен бряг.

Районът на Койнаре е населен от най-дълбока древност. В местността "Белия брег" има останки от селище, датирано от епохата на неолита. В местността "Боришница" има богат културен пласт от средния и късен неолит. Следи от непроучени тракийски селища има в местностите "Прогон" и "Новоселски път". В местността "Груя" е разкрит гроб на тракийски воин, погребан чрез трупоизгаряне.

Койнаре няколко пъти е сменяло поселищното си местонахождение, спомен за което са наименованията "Селището" на няколко местности в неговото землище. Това се е налагало от приижданията на реката и наводненията, предизвикани от обилни валежи и снеготопене.

Съществуват поне три версии за произхода на името Койнаре. Първата е свързана с евентуален турско-юрушки произход - от "коюн" (овца) и "ларе" (село), втората - от "коин" (кон) и суфикса "ар" а третата - с името Койно, също със суфикс. Името "Койно" и сега се среща в именната система на местните жители в различни модификации.

От най-стари времена местното население се занимава със земеделие и скотовъдство - плодородното землище е основната предпоставка за това.

по материали от Уикипедия

    Коментари (0)