Лъки

Област  Пловдив

Пощенски код: 4241
Телефонен код: 03052

Лъки е град в Южна България. Той се намира в Пловдивска област и е в близост до град Асеновград. Градът е административен център на община Лъки.

Град Лъки се намира на 211 км от столицата София, на 54 км от областния гр.Пловдив, на 36 км от гр.Асеновград и на 88 км от гр.Смолян. Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи. Граничи с общините Асеновград, Чепеларе, Смолян и Баните. В близост е до международно известния Бачковски манастир и преди курорта Пампорово. На нейната територия се намира манастирския комплекс "Кръстова гора-Св.Троица" и Държавна дивечовъдна станция "Кормисош" с прекрасни условия за ловен туризъм. Районът се намира в живописните клисури на р.Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. На територията на общината с административен център - град Лъки са разположени осем села - Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово. Надморската височина на град Лъки е 634 метра, а на най-високо населеното място в общината с.Манастир 1 500 метра. Средната годишна температура е 11,5°С. Релефът на общината е типично планински. Представлява лабиринт от ридове с различни дължини и посоки. Районът е богат на красиво извисени карстови форми.

Главният отрасъл в икономиката на града е добива на оловно-цинкова руда. В града функционира и фабрика за обогатяване на добитата руда. Друг отрасъл застъпен в местната икономика е текстилната промишленост. Дърводобивната и дървопреработвателната индустрия също имат своя дял в икономиката на града. На територията на общината осъществяват своята дейност две горски кооперации и няколко дървопреработвателни цеха.

по материали от Уикипедия

    Коментари (0)