Завет

Област  Разград

Пощенски код: 7330
Телефонен код: 08442

Завет е град в Североизточна България. Той се намира в Разградска област и е в близост до град Исперих. Градът е административен център на община Завет.

Град Завет е разположен в централната платовидна част от западната половина на Лудогорието.
Селищни могили и следи от праисторически, енеолитни селища има в близост до всички извори в землището на Завет, в чертите на самия град и в долината на р. Крапинец.

След Освобождението в с. Завет идват 29 български семейства от с. Побит камък.
След Първата световна война тук се заселват и семейства от Добруджа. Това преселване в първите години след Освобождението е бурно и масово. По-късно процесът стихва и има преселвания само на отделни семейства. Българите, живели в по-недостъпните за турската власт планински райони, се заселват в равнините, заемат изоставените от турците земи и започват да ги обработват. Държавата не узаконява веднага създаденото положение, но земята е заплатена на бившите собственици. Веднага след Освобождението Завет е централна община. Първоначално е имало само кмет, а по-късно и помощник кмет. До установяване на изборната система, кметовете са били назначавани.

Основен поминък си остават земеделието и животновъдството, а през 20-те и 30-те години на миналия век се развиват силно занаятчийството, търговията и някои отрасли на леката и хранителната промишленост. Заветлии се утвърждават като добри стопани, а и земята е хубава - сиви горски почви, издръжливи на суша. Дълго време се запазва старото самозадоволяващо се стопанство - по домовете се произвежда храната, тъче се, преде се. Дори занаятчиите работят срещу заплащане в натура. Много добре развито е животновъдството. С особена слава се ползва коневъдното дружество, което участва в изложби в страната и в чужбина.

Завет е обявен за град през 1974г.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Завет     Коментари (0)