Борово

Област  Русе

Пощенски код: 7174
Телефонен код: 08140

Борово (старо име: Горна Манастирица, също и Горазд, а в още по-ранен период и Балабанлий ) е град в Северна България, намира се в Област Русе и е в близост до град Бяла. Градът е административен център на община Борово.

Релефът в общината е предимно равнинно-хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура.

През последните няколко години в общината се наблюдава тенденция на увеличаване на малките и средни предприятия, каквато е и в цялата Русенска област. Въпреки това, техният брой е най-малък в сравнение с другите общини от областта. Структуроопределящи са производството на чорапи, чорапогащи, конфекция, месодобив и месопреработка-тоест производствата от леката промишленост.

Едно от ключовите предимства на общината е наличието на добре развита транспортна инфраструктура.
През територията на общината преминава първокласен път I-5 /Русе-В.Търново-Подкова/ - част от Европейски транспортен коридор №9.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Борово     Коментари (0)