Две могили

Област  Русе

Пощенски код: 7150
Телефонен код: 08141

Две могили е град в Северна България и се намира в Област Русе. Градът е административен център на община Две могили.
Община Две могили е разположена в Източната част на Дунавската хълмиста равнина. Град Две могили е административен център. Той се намира на 32 км на юг от град Русе.

Първи сведения за праисторическото селище са намерени в преддверието на пещерата Орлова чука край село Пепелина. Това са каменни и кремъчни оръдия на труда, кости от пещерна мечка, елен.
Първи писмени сведения за Две могили са намерени в Турски документи, съхранявани в Ориенталския отдел на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Това са предимно данъчни регистри, от които можем да добием представа за големината на селището, народностния му характер и поминъка на хората.

В Общината функционира транспортна схема с добра ефективност и координация с железопътния транспорт. Чрез дейността на автогарата се координират всички автобусни линни, осигуряващи връзките със съседните общини и с градовете Русе, Бяла и Попово, а чрез жп-гарата - направленията Русе-Горна Оряховица и Русе-София.
Търговското обслужване в Общината се осъществява от еднолични търговци с разнообразен асортимент и стоки, успоредно с това функционират и потребителни кооперации, развива се и пазарната търговия.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Две могили     Коментари (0)