Пощенски код: 7630
Телефонен код: 08636

Главиница е град в Североизточна България. Той се намира в Силистренска област и е в близост до градовете Тутракан и Дулово. Градът е административен център на община Главиница.

Характеризира се с хълмовидно-равнинен релеф, с надморска височина варираща между 200 и 300 м. Наличие на подземни реки. Климатът е умереноконтинентален.


С Указ на Държавния съвет от 5 септември 1984 година Главиница е обявена за град и общински център, който включва в състава си 23 селища. Старото му име (до 1942 г.) е Асват кьой. Легендите и спомените, грижливо пазени и предавани от едно поколение на друго, не оставят съмнение, че още от далечни времена тук е имало селище, но безспорни източници, които да документират миналото на Главинишкия край, почти не съществуват или са твърде оскъдни. Плодородната местност, богатите гори и близките изворни води давали на хората сигурност, че тук ще имат поминък. Своя отпечатък върху главинишката земя са оставили траки и римляни, а десетилетия по късно - мохамедани, турци, черкези и българи.

Растениевъдството е определящият подотрасъл на земеделското производство в община Главиница. Наличните почвено-климатични характеристики определят близки до оптималните възможности за производство на зърнени и фуражни култури и трайни насаждения.
Основните зърнени култури са пшеница, царевица и слънчоглед. Специфична за района култура е тиквата. Съществуваща в момента практика е семената да се реализират като суровина. В същото време маслото от семето е с високи биологични качества и има сигурна пазарна ниша в страната и чужбина.по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Главиница     Коментари (0)