Пощенски код: 6280
Телефонен код: 0418

Гълъбово е град в Южна България. Той се намира в Старозагорска област и е в близост до град Раднево. Градът е административен център на община Гълъбово.

През територията му преминава един от най-преките пътища между Северна и Южна България, от Русе през Стара Загора до Свиленград – главен път Е85 Русе – Капитан Андреево, свързващ Румъния с Турция и Гърция. Железопътната линия, преминаваща през Гълъбово, Раднево и Нова Загора свързва Симеоновград с Бургас и Варна.

Значимостта на водещите отрасли на общинската икономика в национален мащаб (въгледобив и енергопроизводство) е причина за запазване основните характеристики на местната промишленост.
В комплекса «Марица изток» се добиват над 80% от въглищата /90% от лигнитните/ и 30% от електроенергията в страната.
Най-големи работодатели в общината са предприятията от минно-енергийния комплекс:

  • “Мини Марица Изток” АД
  • “Брикел” ЕАД

  • ТЕЦ3 АД
  • “Енергоремонт – Гълъбово” АД
  • по материали от Уикипедия

    Официален сайт на община Гълъбово     Коментари (0)