Кърджали

Област  Кърджали

Образование

Средно Общообразователно Училище с Природо-Математическа Насоченост "Отец Паисий"
Адрес: ул."Отец Паисий" No 12, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 0361/61800; +359 (0)361 0361/65385;
eMail: otec_paisii@mail.bg
web: http://www.paisii.kardjali.com

Средно Общообразователно Училище "Петко Рачов Славейков"
Адрес: кв. "Възрожденци", 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 65907; +359 (0)361 65910; +359 (0)361 65908; +359 (0)361 65909; +359 (0)361 65906
eMail: slaveikovkj@abv.bg

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици "Христо Ботев"
Адрес: ул."Генерал Чернозубов" 19, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62817; +359 (0)361 62816
eMail: gpchhh.kj@abv.bg
web: http://www.botev-kardzhali.com

Професионална Гимназия по Туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров"
Адрес: кв. "Веселчане", 6602 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62469; +359 (0)361 62310; +359 (0)361 62310; +359 (0)361 61784
eMail: pgt_kj@abv.bg
web: http://www.pgt-kj.hit.bg

Професионална Гимназия "Васил Левски"
Адрес: ул "Мара Михаайлова" No 3, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 65264; +359 (0)361 64946; +359 (0)361 65263; +359 (0)361 64947
eMail: pglevski@abv.bg
web: http://www.pglevski.hit.bg

Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника "Капитан Петко Войвода"
Адрес: ул."Мара Михайлова" No 5, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62931; +359 (0)361 67537; +359 (0)361 67537; +359 (0)361 62931; +359 (0)361 67536
eMail: tee_kj@abv.bg
web: http://www.pgee-kardjali.com

Средно Общообразователно Училище "Йордан Йовков"
Адрес: ул."Булаир" 18, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62480; +359 (0)361 62482; +359 (0)361 62482
eMail: y_yovkovkj@abv.bg
web: http://yovkov-bg.net

Средно Общообразователно Училище "Владимир Димитров - Майстора"
Адрес: кв. "Веселчане", 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 6-28-68; +359 (0)361 6-28-69; +359 (0)361 6-28-69
eMail: art_school@abv.bg